miércoles, 8 de febrero de 2017

ASSAIG CLÍNIC

Un fàrmac mai es pot posar a la venta sense haver comprovat quins riscos té, així que abans es fan assajos clínics. Mai us heu preguntat com podem saber la dosis i quin medicament en concret ens hem de prendre? És a dir, ara ens podem prendre en qualsevol moment un ibuprofè però abans de saber-ho s’han hagut de fer proves per poder legalitzar-lo. Quines són aquestes proves?
Primer es prova el fàrmac en animals, normalment en dues espècies diferents i després en un ambient In Vitro al laboratori. Si ha superat aquesta prova, el laboratori ha de presentar la investigació al Comitè d’Ètica per a que l’aprovi en humans i després l’Agència Espanyola del Medicament.
Si passa els controls es comença la Primera Fase:
-Es prova en un grup de voluntaris sans, amb edats d’ entre 18 a 45 anys. Aquests es fan proves per saber si estan completament sans i reben informació detallada de tot el que tingui relació amb el medicament i reben un contacte per trucar si es troben malament.
Primer es dóna el fàrmac gradualment i a una sola persona, si aquesta no té complicacions es dóna a tres més. Així fins a vuit voluntaris, sis reben el fàrmac i només dues el placebo. Ni els voluntaris ni els metges saben qui rep què, això s’anomena doble cec.  Així comproven si el fàrmac es tolera.
Segona Fase:
-Es prova en un grup reduït de malalts i així es comprova si és eficaç.
Tercera Fase:
-Es tracta d’avaluar la seguretat i l’eficàcia del medicament per reproduir les condicions d’ús habituals. Es fa amb un gran número de pacients, per a que la mostra sigui més representativa.
Quarta Fase:
-Aquesta es fa després que el fàrmac s’hagi introduït al mercat. Aquí, estudien aspectes no valorats anteriorment, condicions d’ús diferents, noves indicacions, etc.


En resum, els fàrmacs estan molt controlats i per això avui dia sabem tots els efectes que causen, la dosis, el període en prendre’ls, per a que serveixen i la diferència entre els il·legals, ja que no han passat les fases. 
Publicitat sobre el placebo. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario