jueves, 10 de noviembre de 2016

Evolucionisme

Els éssers humans sempre hem tingut la necessitat de conéixer sobre la nostra evolució. Podem considerar l'evolució de l'home com el procés de transformació que hem patit des dels nostres primers avantpassats fins a l'home actual.
Trobem unes teories que ens informen i mostren el procés i característiques que han patit les espècies i els homínids fins a l'actual humà. Així doncs primer distingim a Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck era un naturalista francès i va ser un dels primers en defensar la idea de l'evolució dels éssers vius i proposar una teoria coherent sobre l'evolució de la vida a partir de lleis naturals. Lamarck, va establir unes tres lleis; la primera, llei de l’ús i el desús, la segona, força interna, i l'última, l'herència dels caràcters adquirits. 
Per una altra banda, arribem a l'evolucionisme clàssic desenvolupat arran del viatge de Darwin. Aquest considera que les mutacions es donen en un llarg procés i el concepte clau n'és la selecció natural. En un procés gradual, les espècies canvien, originant-se unes i extingint-se altres. Darwin estableix i millora les lleis de Lamarck i explica que els individus d’una població no són tots iguals, sinó que hi ha variabilitats, l'afirmació de que algunes variacions es transmeten als descendents, i la més important la selecció natural, és a dir, si viuen en unes condicions que els afavoreixen, estan en un medi on no corren perill i tenen els requisits necessaris per realitzar les tres funcions vitals, es podran perpetuar. 
Aquests canvis ha afectat tant a les especies, com a l'ésser humà.  
Finalment, trobem el corrent o teoria de la cosmogènesi, que és desenvolupada al segle XX on la idea o intenció és la unió de l'evolucionisme amb el cristianisme. És a dir, es diu el cosmos tendiria a vitalitzar-se, la vida tendiria a humanitzar-se. Així,  l'esperit tendiria a alliberar-se de la seva matèria i a fusionar-se amb Déu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario