jueves, 6 de octubre de 2016

4-De la deriva continental a la tectònica global


Un cop hem vist que en el passat hi havia un supercontinent anomenat Pangea, parlarem de l'escorça fragmentada.

l'escorça fragmentada:

L'energia de l'interior de la Terra es manifesta en forma de calor, però també generant muntanyes i volcans i provocant terratrèmols. Tot això suggereix una escorça fragmentada en grans plaques litosfèriques i és a les sees vores on es manifesten aquestes irregularitats.


La teoria que explica la història i els processos geològics terrestres rep el nom de la tectònica global. Proposa que el "magatzem tèrmic" localitzaten el nucli escalfa prou el mantell perque es produeixin corrents de convecció. Aquesta agitació tèrmica mou la litosfera i la trenca en plaques.


No hay comentarios:

Publicar un comentario