jueves, 6 de octubre de 2016

2·L'interior de la Terra:


Quan analitzem l'atmosfera i la hidrosfera, trobem que queden 6.378Km d'impenetrable roca fins al centre del planeta.

-Densitat de la Terra: El granit és una roca molt comuna a la superfície de la Terra, té una densitat de 2'7g obtenim un valor més gran que a densitat del granit. $ρ=m_t/v_t=5,5g/cm^3>2,7g/cm^3$.


- Les ones sísmiques: Les ones sísmiques originades en els terratrèmols travessen l'interior del planeta i travessen l'interior del planeta i modifiquen la direcció i la velocitat quan canvia el medi pel qual es propaguen. Les ones S, són un tipus d'ones sísmiques que no es poden propagar en fluids.Gràcies a les ones sísmiques sabem que la Terra té diferents capes cap el seu interior, donat que cada canvi brusc en la velocitat de les ones assenyala una variació en l'estructura terrestre i ens informa sobre les propietats físiques dels materials més profunds.
És per aixó que sabem que el nucli terrestre està format entre el 80% i el 90% per ferro i el 10% per níquel i altres elements, i que té una part externa fosa. A més, el nucli intern està parcialment (8%) fos.
L'ENERGIA INTERNA DE LA TERRA :


Quan al segle XX es va descobrir la radioactivitat, es va considerar tota ella com un producte de la desintegració d'isòtops inestables, sobretot d'urani i tori. Aquests isòtops emeten partícules que que xoquen amb els àtoms dels mineral i els escalfen.

No obstant això,el nucli, on no hi ha gaires elements radioactius, estava molt calent: en terme mitjà, uns 5.000°C.

Actualment s'indiquen tres factors com a responsables de l'energia interna de la Terra:


-La desintegració d'isòtops radioactius.

-La calor latent despresa per la soliificació dels materials interns, com el ferro, el níquel i els silicats.
-L'energia residual generada en els xocs entre planetesimals que van tenir lloc en la formació del planeta.

Podem visualitzar un exemple aquí:


No hay comentarios:

Publicar un comentario